Opcje_na_akcje.pdf

(756 KB) Pobierz
Opcje na akcje.indd
100238494.001.png 100238494.002.png
100238494.003.png 100238494.004.png
Wydawca:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
www.gpw.pl
Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART
art@artdruk.pl
Opracowanie graficzne wykonane na podstawie giełdowej
linii graficznej opracowanej przez Agencję Ozon – AGE Sp. z o.o.
Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Warszawa, wrzesień 2004
Wydanie I
ISBN 83-88451-88-X
Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
We wrześniu 2003 roku do obrotu giełdowego zostały wprowadzone pierwsze
na naszym rynku opcje giełdowe oparte na indeksie WIG20. Po dwóch latach
Giełda uzupełniła swoją ofertę o kolejne opcje. W październiku 2005 roku
zadebiutowały opcje na akcje pojedynczych spółek. Początkowo do obrotu zo-
stały wprowadzone opcje na akcje Telekomunikacji Polskiej, PROKOM-u, Banku
PEKAO, PKN ORLEN, KGHM.
Niniejsza broszura jest skierowana zarówno do tych, którzy zamierzają dopiero
rozpocząć inwestowanie w opcje na akcje, jak również doświadczonych inwe-
storów. Autor przedstawia podstawowe cechy opcji na akcje, wyjaśnia zasady
ich obrotu oraz rozliczania i gwarantowania rozliczeń, pokazuje typowe strate-
gie inwestycyjne. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą broszurą. Wiedza tu
zawarta z pewnością będzie Państwu pomocna w inwestowaniu.
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin