Ziemia, którą mi dajesz.pdf

(156 KB) Pobierz
86372055 UNPDF
Ziemia, którą mi dajesz
Autor nieznany
G
C
D
G
Ziemia,
-
któ r� mi da
-
-
jesz
nie jest
7 � �
C
G
C
D
fik cj� a ni baj
- - -
k�.
Wolno��,
-
któ r� mam w To
-
-
bie
13
G
� �
C
D
G
jest praw dzi wa.
- -
Wszystkie
-
19
C
D
G
C
gó ry na dro
-
-
dze
mu sz�
-
mu sz� u st�
- - -
pi�, bo
25
G
C
D
G
� �
wia ra
-
gó ry prze no
- - -
si, a ja
wie rz� To bie.
- -
C
D
� � � �
� � � �
� � �
B� d� ta� czy� przed
- -
Twoim tro nem
- -
i od dam
-
� � �
e
� �
To bie chwa
- -
�� i nic
ju� nie
zam knie mi ust.
-
41 � � � � �
G
� � �
� � �
e
� � �
�a dna �cia na
�a den mur i
-
- - - - - -
najwi�ksza
na wet ta
ma ju� nie
� �
� �
G
nie za
- -
trzy ma mnie ju�.
Wi�kszy,
-
C
D
G
wi�kszy jest we
-
mnie
Ten,
któ ry mnie umac
- - -
58
D
G
C
D
G
-
nia.
�a den
-
Go liat nie mo
-
-
�e
z Nim rów na� si�.
-
D
D
31
G
D
36
C
G
D
D
46
C
G
D
52
C
86372055.001.png
2
Ziemia, któr� mi dajesz
� �
D
� � � �
� � � �
� � �
B� d� ta�czy� przed
- -
Twoim tronem
i oddam
-
� � �
e
� �
To bie chwa
- -
�� i nic
ju� nie
zam knie mi ust.
-
75 � � � � �
G
� � �
� � �
e
� � �
�a den mur i
-
�a dna �cia na
- - - - - -
najwi�ksza
na wet ta
ma ju� nie
� �
� �
nie za
- -
trzy ma mnie ju�.
64
G
C
D
- -
70
C
G
D
D
80
C
G
D
86372055.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin