Narodzenia czas.pdf

(290 KB) Pobierz
86375194 UNPDF
Narodzenia czas
Narodzenia czas
(ko%ysanka)
s%. Anna Warecka
m. Andrzej Seroczy&ski
!
" #
$ $ $ $ $
' d/C
&
$ $ $ $ $
' C
&
!
" #
% &
'
&
$ $
$ $
' ' &
& &
'
'
&
$ $
$ $
$ $ $ $ $
' d/C
&
$ $ $ $ $
' C
&
!
!
' ' &
& &
'
$ $
$ $
' ' &
'
'
$ $
$ $
)
&
&
C
A 7
' d
!
$ $ $
$ $
' '
*
$
&
$
$
&
1. Na
2. !wiat
zie
stro
-
-
mi
i
"pi
swój
mrok
dom
i
w gwia
-
wie
zdko
-
-
je
we
wiatr,
dni,
$ $ $
)
'
&
'
&
'
&
G 7
d
$ $
$ $ $ $
C
!
$ $
$ $
$ $
$ $
' '
$ $
' '
& &
za pro
"pie
-
-
giem
wa
ju#
nam
noc
dzwon
w Na
ko
-
ro
l$
-
-
dze
do
-
-
nia
we
czas.
sny.
i
-
)
'
&
'
&
'
&
&
'
C
(
(
& &
'
(
(
'
G 7
86375194.004.png 86375194.005.png 86375194.006.png
2
Narodzenia czas
C
A 7
$
' ' d
!
$ $ $
$ $
' '
*
$
$
& &
)
Dzi" staj
bu
-
-
ni'
dzi
jest
nas
dom
"wiat
i
przy
z sian
blas
-
-
kiem
ku
k't.
gwiazd,
$
$
$
'
&
'
&
'
&
f/D
$ $
C/G
$
$
C
!
,
' ' '
$ $
' '
'
&
$ $
' '
& &
Tu
sre
-
li
brzy
si$
si$
Dzie
nie
-
ci$
bo
do
w Na
Mat
ro
-
-
czy
dze
-
-
nych
nia
r'k.
czas.
)
'
&
-
-
-
'
&
'
&
'
&
C
$ $ $ $
$ $
G 7
C
!
$ $
$ $
$ $
*
$ $
$ $
$ $
$ $
*
*
$ $
$ $
!pij
!pij
Syn
Syn
-
-
ku,
ku,
noc
mój
ja
ma
-
-
sna
%y
dzi"
do
gwia
Cie
-
-
zdy
bie
nie
"wiat
ga
ca
-
-
sn',
%y,
)
'
&
'
&
'
&
'
&
a
d
F/G
G 7
' ' C
Ci$.
chce.
!
$ $
$ $
$ $
$ $ $ $
*
$ $
$ $
$ $
$ $
& &
przy
dzi"
To
bie
-
-
bie
gnie
jest
i
Mat
da
-
-
ka
ry
i
Ci
ko
przy
-
-
cha
nie"(
)
'
&
'
&
'
&
'
&
'
$
Dzi"
G 7
F
86375194.007.png 86375194.001.png 86375194.002.png
Narodzenia czas
3
& &
$ $ $
' F
H 7
$ $
$
' e
!
'
&
- . $ $ $ $
&
*
'
&
*
- . $
&
* $ $
* $
Ref. !pij Syn ku
-
mój
i o czka
-
zmró#,
)
& &
'
&
'
&
'
&
'
&
$ $
* $
$ $ $ $ $ $
1 & &
$ $ $ $ $ $
G 7
' ' C
& &
2 $ $ $
G 7
' C
!
*
'
&
&
dzi" Two ja
-
jest noc ka,
-
wi$c za "nij
-
ju#.
wi$c za "nij
-
ju#.
)
'
&
'
&
'
&
'
&
& &
'
&
'
&
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne.
C
A 7
d
86375194.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin