Narodził się Jezus Chrystus.pdf

(110 KB) Pobierz
86375195 UNPDF
Narodził się Jezus Chrystus
! " " # $ &
D G
&
&
&
A h
&
A G
&
&
&
( D
' & ' &
1. Na-ro - dzi! si"
Je - zus Chrys-tus,
b#d$-my we - se -
li.
! " "
D G
&
&
&
&
A h
& ' & ' &
A G
&
&
&
( D
Chwa - !a Mu na
wy - so - ko% - ci
nu - c# a - nie -
li:
! " "
D
&
&
' & ' &
&
&
& ' &
D A
&
&
& & &
Ref. Glo - ri - a,
glo - ri - a
in ex - cel - sis
De - o.
! " " &
D
&
&
' & ' &
D G
&
&
&
A D
&
& &
Glo - ri - a,
glo - ri - a
in ex - cel - sis
De - o.
2. Na kolana wó! i osio! przed Nim kl"kaj#,
A swoim Go Stworzycielem i Panem znaj#.
3. Pastuszkowie przybiegaj# na znak im dany.
Cze%& oddaj# i witaj# Pana nad pany.
4. Trzej Królowie z podarkami, gdy przyjechali,
Mirr", kadzid!o i z!oto Jemu dawali.
5. I my tak'e chwa!" dajmy Dzieci#tku temu,
Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 71,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
&
&
&
&
A
G
&
G
86375195.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin