Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E27 [Kuro-Hana].txt

(20 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: MKV  1024x576 25.0fps 145.0 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2084}{2114}[Grudzie� 2007]
{2114}{2147}Co takiego?! Roger!
{2166}{2189}Powt�rz to!
{2279}{2308}L nie �yje.
{2351}{2369}Nie �yje?!
{2395}{2410}Jak to?!
{2473}{2509}Zabi� go Kira?
{2531}{2553}Tak?
{2581}{2607}Prawdopodobnie.
{2616}{2697}Zgin�� zaraz po tym, jak powiedzia�, |�e ska�e Kir� na �mier�?!
{2715}{2736}To chcesz powiedzie�?!
{2752}{2776}Mello.
{3016}{3058}Dop�ki nie zwyci�ysz w grze...
{3087}{3125}...lub nie u�o�ysz puzzli...
{3160}{3185}...b�dziesz ofiar� losu.
{3290}{3356}Wi�c kogo wybra� L? |Mnie czy Neara?
{3444}{3565}Nie zdecydowa�. A teraz, skoro nie �yje, | nie mo�e tego zrobi�.
{3644}{3773}Mello, Near, dlaczego |nie po��czycie si�? Co?
{3800}{3836}Jak nie mam nic przeciwko.
{3960}{3993}To niemo�liwe, Roger.
{4019}{4079}Wiesz, �e ja i Near |nie potrafimy si� dogada�.
{4106}{4145}Od zawsze byli�my rywalami.
{4173}{4195}Od zawsze.
{4538}{4572}Dobrze, Roger.
{4616}{4657}To Near zast�pi L.
{4682}{4713}W przeciwie�stwie do mnie...
{4713}{4791}...b�dzie podchodzi� do wszystkiego ze spokojem | i dystansem. Jak przy puzzlach.
{4901}{4930}Odchodz�.
{4959}{4986}Opuszczam sierociniec.
{4997}{5015}Mello!
{5024}{5083}Mam ju� prawie 15 lat.
{5138}{5184}B�d� �y� na w�asn� r�k�.
{5344}{5381}Podczas aresztowania Higuchiego policjant,|kt�ry bra� udzia� w akcji, us�ysza� jak ten m�wi:
{5382}{5431}[5 marca 2012]|Podczas aresztowania Higuchiego policjant,|kt�ry bra� udzia� w akcji, us�ysza� jak ten m�wi:
{5441}{5591}"Notes. Je�li zapiszesz w nim imi� i nazwisko osoby, o znanej ci twarzy, spowodujesz jej �mier�."
{5614}{5684}To ten "notes �mierci"?
{5692}{5787}Tak. Powinien by� w posiadaniu |japo�skiej policji.
{5816}{5875}{y:i}Ch�opiec o imieniu Near...
{5881}{5973}{y:i}...zaopatrzony w �lady z ostatnich |{y:i} trzech lat w sprawie Kiry...
{5982}{6066}{y:i}...odwiedza prezydenta i szefa FBI.
{6082}{6264}Panie prezydencie, obecny L to oszust wykreowany |przez japo�sk� policj�, by zapobiec panice.
{6269}{6304}Prawdziwy L nie �yje.
{6325}{6441}Dyrektorze Mason, kto to jest?
{6441}{6587}Powiedzmy, �e jest nast�pc� prawdziwego L.
{6621}{6667}{y:i}W Stanach Zjednoczonych Ameryki...
{6675}{6792}{y:i}...powstaje �cigaj�ca Kir� organizacja SPK...
{6802}{6957}{y:i}...z�o�ona z wybranych agent�w FBI i CIA, |{y:i}podleg�ych Nearowi.
{7036}{7111}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Porwanie
{7161}{7267}Jednak�e w obecnych okoliczno�ciach kontrolowanie |informacji w internecie jest niemo�liwe...
{7278}{7330}...a �ledztwo w sprawie Kiry |od dawna stoi w miejscu.
{7347}{7471}Najch�tniej sam zabi�bym tych, kt�rzy zamieszczaj� |w sieci nazwiska os�b, kt�rych �mierci pragn�.
{7503}{7661}Ale poniewa� Kira potrzebuje informacji |z internetu, ich nie zabije.
{7687}{7744}Sam sobie zaprzeczasz, Matsu!
{7765}{7824}Ludzie uwa�aj�, �e w ten spos�b | nie robi� niczego z�ego.
{7838}{7919}Je�li �wiat zacznie zauwa�a� | popraw� w spo�ecze�stwie...
{7936}{8006}...coraz wi�cej ludzi | b�dzie si� na to zgadza�.
{8052}{8079}Ty to masz gadane.
{8088}{8177}{y:i}Nie, nied�ugo wszyscy b�d� to tak postrzega�.
{8195}{8346}Zn�w o tym rozmawiacie? |Dajcie temu spok�j, obydwaj.
{8368}{8397}Wr�ci�am.
{8433}{8462}Witaj w domu!
{8479}{8503}Witaj, Sayu.
{8515}{8618}Braciszku, Misa, nie spodziewa�am si� was.
{8633}{8653}Mi�o zn�w was widzie�.
{8663}{8696}Wybacz, �e tak bez zapowiedzi!
{8719}{8781}A to Matsuda, tak?
{8787}{8810}Tak!
{8825}{8857}Dawno si� nie widzieli�my.
{8868}{8921}Jestem ci wdzi�czna za to, |�e troszczysz si� o mojego tat�.
{8929}{8964}Sayu...
{8988}{9106}Ale� wyros�a�. Jeste� nawet pi�kniejsza... |Ostatnim razem, gdy ci� widzia�em...
{9141}{9188}Matsu zrobi� si� czerwony jak burak!
{9207}{9247}Nie! Ja nie...
{9247}{9310}Nigdy nie pozwol� Sayu po�lubi� policjanta.
{9332}{9399}Masz racj�. |Ja r�wnie� si� na to nie zgodz�.
{9404}{9544}Co? Nawet jej nie zaprosi�em | na randk�, dajcie spok�j!
{9544}{9595}Tato... Mamo...
{9632}{9696}A ja my�l�, �e Matsuda jest kochany.
{9736}{9784}Naprawd�, Sayu?
{9794}{9932}Tak. Gdyby� by� 10 lat m�odszy, |to mo�e nawet um�wi�abym si� z tob�.
{10000}{10035}Chyba nauczy�a� si� radzi� sobie sama.
{10050}{10122}Tak, wygl�da na to, |�e jest bardziej dojrza�a ni� Matsu!
{10155}{10268}Ale ty si� w og�le nie zmieni�e�. Jeste� | tak samo cudowny jak wtedy, gdy ci� pozna�am!
{10276}{10428}Bracie, masz teraz prac�. |Wi�c mo�ecie si� pobra�, nie?
{10446}{10479}W�a�nie!
{10532}{10617}{y:i}Pechowa rodzinka udaj�ca szcz�liw�.|{y:i} Komiczne.
{10770}{10793}O co chodzi, Aizawa?
{11005}{11028}Rozumiem.
{11071}{11141}Matsuda, Raito. Chod�cie.
{11295}{11354}Porwanie?! Kto kogo porwa�?
{11369}{11460}Naczelnika policji, Takimur�. |Nie mamy poj�cia, kim jest sprawca.
{11476}{11570}Niech to szlag! W�a�nie teraz, |gdy �ledztwo w sprawie Kiry jest w takim miejscu...
{11685}{11724}[Biuro zast�pcy naczelnika]
{11724}{11747}Jeste� tego pewny?
{11769}{11893}O 18:12 otrzymali�my telefon. |Oko�o 45 minut temu.
{11905}{11979}Dzwoniono z kom�rki naczelnika.
{11996}{12064}Czy porywacz ma jakie� ��dania?
{12084}{12105}C�...
{12178}{12271}Chc� wymieni� naczelnika za notes.
{12339}{12381}{y:i}Kto i dlaczego to robi?!
{12397}{12419}Czy to mo�e by� Kira?
{12430}{12552}Niekoniecznie. Je�li ludzie dowiedzieli si� o notesie, |wielu z nich mo�e chcie� go zdoby�.
{12562}{12671}Ojcze, ile naczelnik wie o notesie?
{12682}{12739}Informacje o nim mia�y pozosta� w�r�d nas.
{12751}{12850}Zgadza si�. Ja nic mu nie m�wi�em.
{12889}{13031}{y:i}Kto� wie o istnieniu Notesu �mierci |{y:i}i o tym, �e ma go policja.
{13038}{13073}{y:i}I w dodatku chce go zdoby�.
{13101}{13191}Zawiadomcie wszystkie |wydzia�y policji tylko o porwaniu.
{13199}{13211}Dobrze!
{13603}{13632}Porywacze si� odezwali?
{13639}{13723}{y:i}Nie. Ale przyszed� kto�, |{y:i}kto chce si� widzie� z Takimur�.
{13737}{13759}Co?!
{13790}{13871}Jestem agentem FBI, John McEnroe.
{13881}{13951}Oczywi�cie nie jest | to moje prawdziwe nazwisko...
{13951}{14034}...ale jestem tu w sprawie Kiry, | wi�c prosz� to zrozumie�.
{14042}{14129}Kira... Obawiam si�, | �e szef jest chwilowo nieosi�galny.
{14129}{14237}Ale mo�e pan porozmawia� ze mn�, | je�li pan chce.
{14284}{14311}Dobrze.
{14331}{14385}Przejd� od razu do sedna.
{14395}{14443}Nie mo�na polega� na japo�skiej policji.
{14489}{14581}Tote�, aby rozwi�za� spraw� Kiry,|prosimy o przekazanie notesu naszemu krajowi.
{14621}{14649}Wi�c to FBI!
{14673}{14708}Gdzie ukryli�cie szefa?!
{14722}{14747}O czym ty m�wisz?!
{14756}{14780}Nie udawaj, �e nie wiesz!
{14790}{14827}{y:i}Wiecie, �e to powa�ne przest�pstwo!
{14835}{14926}{y:i}Nie mamy nic wsp�lnego z porwaniem |{y:i}naczelnika japo�skiej policji!
{14942}{14956}{y:i}Wi�c sk�d wiecie o n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin